சுற்றறிக்கைகள்

வெளியீடுகள்

எங்களை தொடர்பு

நோக்கங்களும் கடமைகளும்

சமநிலை அபிவிருத்திக்கான உபாய முறைகளை தீர்மானித்தல்

  • கிராமிய மட்டத்திலான பங்களிப்பு மற்றும் நிதிசார் ஒதுக்கீடுகளுடன் தேசிய அபிவிருத்தியை இலக்காகக்கொண்டு வருடாந்த அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை தயாரித்தல
  • பெறுபேறுகளை அடிப்படையாகக்கொண்டு அபிவிருத்தி செயற்பாட்டில் தொழிற்பாட்டு மற்றும் செயலாற்றுகை திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல
  • மட்டுப்படுத்திய நிதி வளங்களை பயன்படுத்தி ஆகக்கூடிய பயனை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமானவாறு பங்களிப்பு அபிவிருத்தியை அடிப்படையாகக்கொண்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல்

Links

tab-1

tab-3-1

tab-1

tab-6

Event calendar

<< Feb 2024 >>
MTWTFSS
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3