சுற்றறிக்கைகள்

வெளியீடுகள்

எங்களை தொடர்பு

நோக்கங்களும் கடமைகளும்

சமநிலை அபிவிருத்திக்கான உபாய முறைகளை தீர்மானித்தல்

  • கிராமிய மட்டத்திலான பங்களிப்பு மற்றும் நிதிசார் ஒதுக்கீடுகளுடன் தேசிய அபிவிருத்தியை இலக்காகக்கொண்டு வருடாந்த அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை தயாரித்தல
  • பெறுபேறுகளை அடிப்படையாகக்கொண்டு அபிவிருத்தி செயற்பாட்டில் தொழிற்பாட்டு மற்றும் செயலாற்றுகை திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல
  • மட்டுப்படுத்திய நிதி வளங்களை பயன்படுத்தி ஆகக்கூடிய பயனை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமானவாறு பங்களிப்பு அபிவிருத்தியை அடிப்படையாகக்கொண்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல்

Links

tab-1

tab-3-1

tab-1

tab-6

Event calendar

<< Oct 2021 >>
MTWTFSS
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31